2023 Artmode
Sanatın Dijitalle
Buluştuğu Platform
Özgün dijital sanat eserlerini şimdi T10X'inizde ve çok yakında diğer akıllı cihazlarınızda deneyimleyebilirsiniz.
Dünyanın ilk çevrimiçi dijital sanat yayın platformu Mode Art ile T10X, bir mobil sanat galerisine dönüşüyor.
< Mode Art Kapalı Açık>
Koleksiyonlar
Anadolu Mirası
Dünya Dışı
Gerçeğin Ötesi
Işık Sanatı
Makine Görüleri
Neo Doğa
Spektrum

Farklı Akıllı Cihazlarda Deneyim
Çok Yakında

Çok yakında Mode Art ile tüm akıllı cihaz ekranları bir sanat galerisine dönüşecek.

Favori eserlerin
Bir Arada

Mode Art ile sevdiğiniz eserleri kaydedin ve onlara kolayca ulaşın.
Dalgalar
Berkan Alkan

Sanatı Arka Planına Taşı

Mode Art’ın özel koleksiyonundaki eserleri indirip arka planınızı bir sanat galerisine dönüştürün.
Yansımalar
Berkan Alkan
İnsan ve Teknoloji
Can Büyükberber
Akıl ve Kalp
Mehmet Kızılay
Doğu ve Batı
Nohlab
Birlik & Çokluk
Selay Karasu
Neon Şelale
Güvenç Özel
Dijital Orman
Tiber Ergür
Bugün ve Yarın
Ahmet Said
Yansımalar
Berkan Alkan
İnsan ve Teknoloji
Can Büyükberber
Akıl ve Kalp
Mehmet Kızılay
Doğu ve Batı
Nohlab
Birlik & Çokluk
Selay Karasu
Neon Şelale
Güvenç Özel
Dijital Orman
Tiber Ergür
Bugün ve Yarın
Ahmet Said
Yansımalar
Berkan Alkan
İnsan ve Teknoloji
Can Büyükberber
Akıl ve Kalp
Mehmet Kızılay
Doğu ve Batı
Nohlab
Birlik & Çokluk
Selay Karasu
Neon Şelale
Güvenç Özel
Dijital Orman
Tiber Ergür
Bugün ve Yarın
Ahmet Said
Yansımalar
Berkan Alkan
İnsan ve Teknoloji
Can Büyükberber
Akıl ve Kalp
Mehmet Kızılay
Doğu ve Batı
Nohlab
Birlik & Çokluk
Selay Karasu
Dijital Orman
Tiber Ergür
Neon Şelale
Güvenç Özel
Bugün ve Yarın
Ahmet Said
Yansımalar
Berkan Alkan
İnsan ve Teknoloji
Can Büyükberber
Akıl ve Kalp
Mehmet Kızılay
Doğu ve Batı
Nohlab
Birlik & Çokluk
Selay Karasu
Dijital Orman
Tiber Ergür
Neon Şelale
Güvenç Özel
Bugün ve Yarın
Ahmet Said
Yansımalar
Berkan Alkan
İnsan ve Teknoloji
Can Büyükberber
Akıl ve Kalp
Mehmet Kızılay
Doğu ve Batı
Nohlab
Birlik & Çokluk
Selay Karasu
Dijital Orman
Tiber Ergür
Neon Şelale
Güvenç Özel
Bugün ve Yarın
Ahmet Said
Title
Artist
0:00
0:00
Rast
Tilde Sound Art
1:00
music/1-Rast_Seamless(432hz).mp3
Tilde Sound Art
Rast
Nihavend
Tilde Sound Art
music/2-Nihavend_Seamless(432hz).mp3
Tilde Sound Art
Nihavend
1:00
Hicaz
Tilde Sound Art
music/3-Hicaz_Seamless(432hz).mp3
Tilde Sound Art
Hicaz
1:00
Huseyni
Tilde Sound Art
music/4-Huseyni_Seamless(432hz).mp3
Tilde Sound Art
Huseyni
1:00
Neva
Tilde Sound Art
music/5-Neva_Seamless(432hz).mp3
Tilde Sound Art
Neva
1:00

Müzik Terapi ve Sound Healing

Osmanlı müziğinin derinlikleriyle modern sound healing'in frekanslarını birleştirerek size benzersiz bir müzik kütüphanesi sunuyoruz.Sizi müziğin şifalandırıcı gücüyle tanışmaya ve içsel uyumu keşfetmeye bekliyoruz.

Not: Lütfen, sağlık durumunuzla ilgili ciddi sorunlarınız varsa bir sağlık uzmanına danışmanızı öneririz.
432 Hz
YAKINDA

Sanat Eserleri ve NFT'lerinizi Dijital Galerinizde Sergileyin.

Sanatçılarımız Arasında Yerinizi Alın

Eserlerinizi paylaşarak Mode Art dijital sanat platformunda sanat severlerle buluşun.

Teknoloji ve Sanatın
Evrensel Dansı

SSS

Mode Art nedir?
Bu görselleri istediğim yerde nasıl sergileyebilirim?
Nereden indirebilirim?
Görselleri arabamda çevrimdışı olarak kullanabilir miyim?

Daha fazlası için Trumore uygulamasını indirin.

Kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen Trumore’u indir, kişiselleştirilmiş mobilite deneyimini keşfet.

Mode Art'la Sanatını
Dünyaya Aç

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Togg olarak kişisel verilerinizi Mode Art sanatçı başvurularının değerlendirilmesi ve Aydınlatma Metni’nde sayılan diğer amaçlarla sınırlı olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metnimizi inceleyiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


Mode Art Sanatçı Başvuru İşlemleri Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni 


Veri Sorumlusu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Adres

Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi, Deniz Caddesi, No:143/1 41400 Gebze/Kocaeli-Türkiye


Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘‘Togg’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; iş ortağımız Neva XR ile birlikte yönettiğimiz Mode Art platformuna yönelik sanatçı başvuru işlemleri kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Mode Art platformu sanatçı başvuru işlemleri kapsamında elektronik formlar vasıtasıyla toplanan sizlere ait kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi) ve mesleki deneyim (biyografi bilgileri, sanatçı eserleri/portfolyo) veri kategorilerine dahil olan kişisel veriler, Mode Art sanatçı başvuruları ve dijital sanat eserlerinin değerlendirilmesi sürecinin yürütülmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 • Gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.
 • Mode Art platformunda yer alacak sanatçılarla yürütülecek faaliyetler kapsamında; Mode Art platformunun yönetilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içinde mukim iş ortağımız Neva XR şirketine aktarılabilecektir.


Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır? 


Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır. 


Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla Togg tarafından güncel teknolojik gelişmelerle uyumluluk arz eden teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu nedenle, verilerinizin mahremiyet ve gizlilik odaklı saklandığından emin olunuz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru

Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme 

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinizi; sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak togg.kvkk@togg.com.tr mail adresine yahut kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle turkiyeninotomobili@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz veya yazılı olarak Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/1 Gebze/Kocaeli adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınıza yönelik talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.LOADING

ModeArt'ı keşfetmek için cihazınızı dikey çevirin.